Pravila

o kupu

1. U kalendaru KUP-a za 2020. godinu ima 21 utrka.
2. Za KUP se boduju nastupi na 17 utrka ili 80% , ako trkač/ica ima više nastupa, oduzimaju mu se najlošiji rezultati ili gdje je osvojio najmanje bodova, a za jednu utrku više dobije se dodatnih 10 bodova, za dvije utrke 20, za tri utrke 30 bodova ili svaku slijedeću 10 bodova više.

3. Za konačni poredak treba nastupiti na minimalno 5 utrka

4. Odvojeno se boduju muškarci i žene

5. Sistem bodovanja je gdje pobjednik dobije 100 bodova, drugi 95, treći 92, četvrti 90, peti 89 i dalje svi za bod manje, a nakon 93. mjesta i svi ostali po 1 bod – (vidi tablicu 2.)

6. Kategorije u KUP-u su po 10 godina i to 7 muških i 6 ženskih kategorija – (vidi tablicu 1).

7. Troje najboljih u muškoj i ženskoj konkurenciji nagrađuje se peharima, a po kategorijama, medaljama.

8. Ako ima više trkača isti broj bodova, bolji je onaj sa više nastupa, a isto vrijedi i za kategorije.

9. Mlađi od 15 godina ne mogu trčati utrke u KUP-u, a za utrke građana ili prateće utrke moraju imati pismeni pristanak roditelja, koji se potpisuje kod prijave

10. Organizatori zadržavaju svoju neovisnost i sami odlučuju koje kategorije će imati,

– PREPORUČAMO DA BUDU PO 10 GODINA, KAO U TABLICI 1.).

11. Obaveza ORGANIZATORA je odmah poslije utrke dostaviti rezultate za obradu u KUP-u na mail: infokszh@gmail.com

12. Plaćanja kotizacije KUP-a, koja je 300,- kn, treba se obaviti do sredine sezone, 01.07., ili kad mu voditelj pošalje račun za utrku. Ukoliko se plaćanje ne izvrši do održavanja posljednje utrke KUP-a,  tada  će se na sastanku Organizatora utrka KUP-a razmotriti i odlučiti o izbacivanju istog za sljedeću godinu

13. Nakon posljednje održane utrke, svake bi godine jedna Županija bila domaćin proglašenja najboljih u apsolutnom poretku i kategorijama, osim ako se netko ne javi za organizaciju istog

Tablica 1.) – KATEGORIJE – po 10 godina

JUNIORI       –        M19  – do 19 god. – rođeni do 2001.
SENIORI 1     –       M20 – 20 – 29 god. – rođeni 2000. – 1991.
SENIORI 2    –        M30 – 30 – 39 god. – rođeni 1990. – 1981.
VETERANI 1  –       M40 – 40 – 49 god. – rođeni 1980. – 1971.
VETERANI 2  –      M50 – 50 – 59 god. – rođeni 1970. – 1961.
VETERANI 3  –      M60 – 60 – 69 god. – rođeni 1960. – 1951.
VETERANI 4  –      M70+  – 70 i više god. – rođeni 1950. i ranije
JUNIORKE   –        Ž19  – do 19 god.-  rođene do 2001.
SENIORKE 1  –       Ž20 – 20 – 29 god.  – rođene 2000. – 1991.
SENIORKE 2  –      Ž30 – 30 – 39 god. – rođene 1990. – 1981.
VETERANKE 1  –   Ž40 – 40 – 49 god. – rođene 1980. – 1971.
VETERANKE 2  –  Ž50 – 50 – 59 god. – rođene 1970. – 1961.
VETERANKE 3  –  Ž60+   – 60 i više god. rođene 1960. i ranije

Tablica 2.) – BODOVANJE:
Poredak Broj bodova Poredak Broj bodova

1. 100 50. 44
2. 95 51. 43
3. 92 52. 42
4. 90 53. 41
5. 89 54. 40
6. 88 55. 39
7. 87 56. 38
8. 86 57. 37
9. 85 58. 36
10. 84 59. 35
11. 83 60. 34
12. 82 61. 33
13 81 62. 32
14. 80 63. 31
15. 79 64. 30
16. 78 65. 29
17. 77 66. 28
18. 76 67. 27
19. 75 68. 26
20. 74 69. 25
21. 73 70. 24
22. 72 71. 23
23. 71 72. 22
24. 70 73. 21
25. 69 74. 20
26. 68 75. 19
27. 67 76. 18
28. 66 77. 17
29. 65 78. 16
30. 64 79 15
31. 63 80 14
32. 62 81. 13
33. 61 82. 12
34. 60 83. 11
35. 59 84. 10
36. 58 85. 9
37. 57 86. 8
38. 56 87. 7
39. 55 88. 6
40. 54 89. 5
41. 53 90. 4
42. 52 91. 3
43. 51 92. 2
44. 50 93. 1
45. 49 94. 1
46. 48 95. 1
47. 47 96. 1
48. 46 97. 1
49. 45 98. 1

      Svi ostali po 1 bod