Pravila

10. kup SZH

  1. U kalendaru KUP-a za 2024. godinu ima 18 utrka, a BODUJE se njih 14 , (vidi Tablica 1)
  2. AKO SE ODRŽI MANJE OD 10 UTRKA, SVE SE BODUJU
  3. Za KUP se boduju nastupi na 80% utrka, vidi Tablicu 1. Ako trkač/ica ima više nastupa, oduzimaju mu se najlošiji rezultati ili gdje je osvojio najmanje bodova, a za jednu utrku više dobije se dodatnih 10 bodova, za dvije utrka 20, za tri utrke 30 bodova ili svaku slijedeću 10 bodova više.

Tablica 1.) –  BODOVANJE UTRKA  –  u odnosu na broj održanih

Broj održanih utrka 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Boduje se  80% 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20

 

4. Za konačni poredak treba nastupiti na minimalno 5 utrka, a ako je održano manje od 10, onda su 3 utrke

5. Odvojeno se boduju muškarci i žene

6. Sistem bodovanja je takav da pobjednik dobije 100 bodova, drugi 95, treći 92, četvrti 90, peti 89 i dalje svi za bod manje, a nakon 93. mjesta i svi ostali po 1 bod – (vidi tablicu 3.)

7. Kategorije u KUP-u su po 10 godina i to 7 muških i 6 ženskih kategorija – (vidi tablicu 2).

8. Troje najboljih u muškoj i ženskoj konkurenciji nagrađuje se peharima, a po kategorijama, medaljama.

9. Ako ima više trkača isti broj bodova, bolji je onaj sa više nastupa, a isto vrijedi i za kategorije.

10. Mlađi od 15 godina ne mogu trčati utrke u KUP-u, a za utrke građana ili prateće utrke

moraju imati pismeni pristanak roditelja, koji se potpisuje kod prijave organizatoru

11. Organizatori zadržavaju svoju neovisnost i sami odlučuju koje kategorije će imati,

– PREPORUČAMO DA BUDU PO 10 GODINA, KAO U TABLICI 2.).

12. Obaveza ORGANIZATORA je odmah poslije utrke dostaviti rezultate, po mogućnosti u Excelu i sa godinom rođenja trkača, za obradu u KUP-u na mail: infokszh@gmail.com

13. Kotizacije KUP-a, je 50,- eura , a plaćanje treba se obaviti do sredine sezone, 01.08. ili kad mu voditelj pošalje račun za utrku. Ukoliko se plaćanje ne izvrši do održavanja posljednje utrke KUP-a, tada će se na sastanku Organizatora utrka KUP-a razmotriti i odlučiti o izbacivanju istog za sljedeću godinu. Iz kotizacije se podmiruju: 1.) obrade rezultata za Kup, 2.) njihovog postavljanja/objave na web i fb stranicu, 3.) hosting, održavanja i ažuriranja web stranice, 4.) troškovi proglašenja, nabave pehara i medalja, 5.) ako se utrka otkaže, bez obzira na razlog, organizator je dužan uplatiti 20,-  eura za objavu na web stranici

14. Nakon posljednje održane utrke, svake bi godine jedna Županija bila domaćin proglašenja najboljih u apsolutnom poretku i kategorijama, osim ako se netko ne javi za organizaciju istog

Tablica 2.) – KATEGORIJE – po 10 godina

JUNIORI       –        M19  – do 19 god. – rođeni do 2005.
SENIORI 1     –       M20 – 20 – 29 god. – rođeni 2004. – 1995.
SENIORI 2    –        M30 – 30 – 39 god. – rođeni 1994. – 1985.
VETERANI 1  –       M40 – 40 – 49 god. – rođeni 1984. – 1975.
VETERANI 2  –      M50 – 50 – 59 god. – rođeni 1974 – 1965.
VETERANI 3  –      M60 – 60 – 69 god. – rođeni 1964. – 1955.
VETERANI 4  –      M70+  – 70 i više god. – rođeni 1954. i ranije
JUNIORKE   –        Ž19  – do 19 god.-  rođene do 2005.
SENIORKE 1  –       Ž20 – 20 – 29 god.  – rođene 2004. – 1995.
SENIORKE 2  –      Ž30 – 30 – 39 god. – rođene 1994. – 1985.
VETERANKE 1  –   Ž40 – 40 – 49 god. – rođene 1984. – 1975.
VETERANKE 2  –  Ž50 – 50 – 59 god. – rođene 1974. – 1965.
VETERANKE 3  –  Ž60+   – 60 i više god. rođene 1964. i ranije

Tablica 3.) – BODOVANJE:
Poredak Broj bodova Poredak Broj bodova

1. 100 50. 44
2. 95 51. 43
3. 92 52. 42
4. 90 53. 41
5. 89 54. 40
6. 88 55. 39
7. 87 56. 38
8. 86 57. 37
9. 85 58. 36
10. 84 59. 35
11. 83 60. 34
12. 82 61. 33
13 81 62. 32
14. 80 63. 31
15. 79 64. 30
16. 78 65. 29
17. 77 66. 28
18. 76 67. 27
19. 75 68. 26
20. 74 69. 25
21. 73 70. 24
22. 72 71. 23
23. 71 72. 22
24. 70 73. 21
25. 69 74. 20
26. 68 75. 19
27. 67 76. 18
28. 66 77. 17
29. 65 78. 16
30. 64 79 15
31. 63 80 14
32. 62 81. 13
33. 61 82. 12
34. 60 83. 11
35. 59 84. 10
36. 58 85. 9
37. 57 86. 8
38. 56 87. 7
39. 55 88. 6
40. 54 89. 5
41. 53 90. 4
42. 52 91. 3
43. 51 92. 2
44. 50 93. 1
45. 49 94. 1
46. 48 95. 1
47. 47 96. 1
48. 46 97. 1
49. 45 98. 1

Svi ostali po 1 bod