Pravila

o kupu

1.      U kalendaru  KUP-a za 2021. godinu ima 21 utrka.

2.      U slučaju, kao 2020. godine, kad se održi pola ili manje utrka, – SVE SE BODUJU

3.      Za KUP se boduju nastupi na 80% utrka, u ovom slučaju 16 utrka , a ako trkač/ica ima više nastupa, oduzimaju mu se najlošiji rezultati ili gdje je osvojio najmanje bodova, a za jednu utrku više dobije se dodatnih 10 bodova, za dvije utrke 20, za tri utrke 30 bodova ili svaku slijedeću 10 bodova više.

3a. – DODATAK: –  U kalendaru za 2021. godinu ostalo je 17 utrka, pa će se bodovati njih 14. 

4.      Za konačni poredak treba nastupiti na minimalno 5 utrka.

5.      Odvojeno se boduju muškarci i žene

6.      Sistem bodovanja je takav da pobjednik dobije 100 bodova, drugi 95, treći 92, četvrti 90, peti 89 i dalje svi za bod manje, a nakon 93. mjesta i svi ostali po 1 bod – (vidi tablicu 2.)

7.      Kategorije KUP-a su po 10 godina i to 7 muških i 6 ženskih kategorija – (vidi tablicu 1).

8.      Troje najboljih u muškoj i ženskoj konkurenciji nagrađuje se peharima, a po kategorijama, medaljama.

9.      Ako ima više trkača isti broj bodova, bolji je onaj sa više nastupa, a isto vrijedi i za kategorije.

10.    Mlađi od 15 godina ne mogu trčati utrke u KUP-u, a za utrke građana ili prateće utrke

moraju imati pismeni pristanak roditelja, koji se potpisuje kod prijave organizatoru

11.    Organizatori zadržavaju svoju neovisnost i sami odlučuju koje kategorije će imati,

– PREPORUČAMO DA BUDU PO 10 GODINA, KAO U TABLICI 1.).

12.    Obaveza ORGANIZATORA je odmah poslije utrke dostaviti rezultate, po mogućnosti u Excelu i sa godinom rođenja trkača, za obradu u KUP-u na mail: infokszh@gmail.com

13.    Kotizacije KUP-a, je 300,-kn, a plaćanje treba se obaviti do sredine sezone, 01.08. ili kad mu voditelj pošalje račun za utrku. Ukoliko se plaćanje ne izvrši do održavanja posljednje utrke KUP-a, tada će se na sastanku Organizatora utrka KUP-a razmotriti i odlučiti o izbacivanju istog za sljedeću godinu. Iz kotizacije se podmiruju: 1.) obrade rezultata za Kup, 2.) njihovog postavljanja/objave na web i fb  stranici, 3.) hosting, održavanja i ažuriranja web stranice, 4.) troškovi proglašenja, nabave pehara i medalja, 5.) ako se utrka otkaže, bez obzira na razlog, organizator je dužan uplatiti 100,-kn za objavu na web stranici

14.    Nakon posljednje održane utrke, svake bi godine jedna Županija bila domaćin proglašenja najboljih u apsolutnom poretku i kategorijama, osim ako se netko ne javi za organizaciju istog

Tablica 1.) – KATEGORIJE – po 10 godina

JUNIORI       –        M19  – do 19 god. – rođeni do 2002.
SENIORI 1     –       M20 – 20 – 29 god. – rođeni 2001. – 1992.
SENIORI 2    –        M30 – 30 – 39 god. – rođeni 1991. – 1982.
VETERANI 1  –       M40 – 40 – 49 god. – rođeni 1981. – 1972.
VETERANI 2  –      M50 – 50 – 59 god. – rođeni 1971. – 1962.
VETERANI 3  –      M60 – 60 – 69 god. – rođeni 1961. – 1952.
VETERANI 4  –      M70+  – 70 i više god. – rođeni 1951. i ranije
JUNIORKE   –        Ž19  – do 19 god.-  rođene do 2002.
SENIORKE 1  –       Ž20 – 20 – 29 god.  – rođene 2001. – 1992.
SENIORKE 2  –      Ž30 – 30 – 39 god. – rođene 1991. – 1982.
VETERANKE 1  –   Ž40 – 40 – 49 god. – rođene 1981. – 1972.
VETERANKE 2  –  Ž50 – 50 – 59 god. – rođene 1971. – 1962.
VETERANKE 3  –  Ž60+   – 60 i više god. rođene 1961. i ranije

Tablica 2.) – BODOVANJE:
Poredak Broj bodova Poredak Broj bodova

1. 100 50. 44
2. 95 51. 43
3. 92 52. 42
4. 90 53. 41
5. 89 54. 40
6. 88 55. 39
7. 87 56. 38
8. 86 57. 37
9. 85 58. 36
10. 84 59. 35
11. 83 60. 34
12. 82 61. 33
13 81 62. 32
14. 80 63. 31
15. 79 64. 30
16. 78 65. 29
17. 77 66. 28
18. 76 67. 27
19. 75 68. 26
20. 74 69. 25
21. 73 70. 24
22. 72 71. 23
23. 71 72. 22
24. 70 73. 21
25. 69 74. 20
26. 68 75. 19
27. 67 76. 18
28. 66 77. 17
29. 65 78. 16
30. 64 79 15
31. 63 80 14
32. 62 81. 13
33. 61 82. 12
34. 60 83. 11
35. 59 84. 10
36. 58 85. 9
37. 57 86. 8
38. 56 87. 7
39. 55 88. 6
40. 54 89. 5
41. 53 90. 4
42. 52 91. 3
43. 51 92. 2
44. 50 93. 1
45. 49 94. 1
46. 48 95. 1
47. 47 96. 1
48. 46 97. 1
49. 45 98. 1

      Svi ostali po 1 bod